การเคลื่อนไหวแห่งเรเอล

Tagalog e-books [ Tagalog e-books ]

 facebook  google ReTweet

Ang tao ay nilikha sa pamamagitan ng siyensya - Manga Tagalog

"Ang tao ay nilikha sa pamamagitan ng siyensya"
Ang aklat na komiks na ito ay batay sa aklat; "Disenyo ng Matalino - Mensahe
mula sa mga Designer"
("Intelligent Design - Message from the Designers")
ลิขสิทธิ์ของ: Rael
ขนาดไฟล์: 2.34 MB
โอนไฟล์ลง: 817