การเคลื่อนไหวแห่งเรเอล

简体字中文版电子书 [ Chinese Simplified e-books ]

 facebook  google ReTweet

天才政治:

民主是人类政府的一种不完善的表现形式,它命中注定将让位于天才去治理世界。 因此,天才政治是有选择性的民主。
ลิขสิทธิ์ของ: Rael
ขนาดไฟล์: 786.1 kB
โอนไฟล์ลง: 82