การเคลื่อนไหวแห่งเรเอล

ติดต่อเรา


สำนักงานใหญ่นานาชาติ:
Raelian Movement
P.O. Box 225
CH-1211 Geneva 8
Switzerland
E-mail: headquartersrael.org
(กรุณาติดต่อมาที่ที่อยู่นี้ ถ้าประเทศของคุณไม่ได้อยู่ในลิสต์รายการ)
press: www.raelpress.org

Thai Raelian Movement

POBox 25
Saphanmai Post Office
Bangkok, Thailand, 10221
Tel: 087-102-2795
Tel: 081-812-2598,06-377-3287
Fax: 001-81-3-3681-9344

Email: thailandrael.org
Website: https://www.facebook.com/Thailand-Raelian-Movement-1121463014533685
LAN_ADDRESS03